WINETWORK european knowledge transfert

A projekt leírása

A WINETWORK egy olyan európai együttműködésen alapuló projekt, melynek célja az európai bortermelő vidékek közti innovatív tudástranszfer és információcsere biztosítása, elősegítve a szektor termelékenységét és fenntarthatóságát. Európa 7 országának 11 résztvevője 3 éven át cseréli ki tapasztalatait a szőlőültetvényeket érintő két jelentős betegség terén: a szőlő tőkepusztulása (GTD) és a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Flavescence dorée) kapcsán. E két betegség már jól ismert a szőlőültetvényekben, Európa különböző országaiban évek óta folyamatosan terjednek, ezáltal nagy gazdasági hatással vannak az európai bortermelésre. Mivel számos bortermelő törekszik innovatív és fenntartható módszerekkel fellépni e két betegség ellen, igen hasznos lenne az így született ötleteket összegyűjteni, majd az európai országok között egymással megosztani. A projekt az ügyvivő szakértők, regionális munkacsoportok és két tudományos kutatócsoport alkotta hálózat résztvevői közötti kölcsönös együttműködésen alapuló módszertant alkalmaz. Ez a több résztvevős megközelítés lehetővé teszi, hogy a tudományos eredmények és a gyakorlati tapasztalatok a végfelhasználók (szőlőtermesztők, bortermelők, innovációs támogatói és mezőgazdasági szolgáltatók, szaktanácsadók) igényeinek megfelelő formában lássanak napvilágot. A hálózat támogatja a kutatók és a gyakorlati szakemberek közötti kölcsönös együttműködést, melynek célja a tudás és a tapasztalatok összegyűjtése és megosztása Európa fő bortermelő régióinak szereplői között. A projekt emellett meghatározza azokat a legfontosabb területeket, melyek a projekt lezárultát követően is kiemelt figyelmet érdemelnek, s lehetőséget nyújtanak a hálózat fenntartására vagy új, a meglévő mintán alapuló hálózat létrehozására.

A WINETWORK projekt (közvetlenül és közvetve) hozzávetőleg 180 embert von be a munkába, hogy az egész kontinensről összegyűjtse és összegezze a 'jó gyakorlatokat' és a kutatási eredményeket, majd megossza azokat a közösség minden résztvevőjével.
TUDÁSBÁZIS

Európa 7 országából összegyűjtött elméleti és gyakorlati tudást szintetizáló dokumentumokhoz biztosít hozzáférést a projekt teljes időtartama alatt.


TUDÁSBÁZIS

Puce actualité
19 Május 2016
A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának finanszírozásában, a 652601 számú támogatói szerződés alatt valósul meg
legal notice - copyrights Winetwork @2015