Hírek

Párizsi szakmai szeminárium a szőlőültetvények hanyatlásáról
Monday 7 September 2015
Nemzeti terv a szőlőültetvények hanyatlása elleni küzdelemről
Francia szőlészeti és borászati szakmaközi szervezetek nemzeti terv létrehozását kezdeményezték, melynek célja a szőlőültetvények hanyatlása elleni küzdelem. A terv kivitelezése két szakaszból áll: az első egy kritikus, „leltárkészítési” szakasz, mely lehetővé teszi az ismeretek aktuális állapotának áttekintését és a jövőbeli kutatási irányvonalak meghatározását. A második szakasz a kutatási programterv kidolgozását és a közös szervezeti felépítés kifejlesztését foglalja magában, emellett rövidtávú szakmai ajánlásokat fogalmaz meg. Tekintettel a téma fontosságára, a szakmai csoport a lehető legnagyobb arányban törekszik megosztani a módszert, föderatív és mobilizációs irányokat meghatározva.

Párizsban, július 22-én zajlott le a CNIV által szervezett szakmai szeminárium, melynek témája a szőlőültetvények hanyatlása volt. Áttekintésre kerültek a szőlőültetvények franciaországi hanyatlásáról rendelkezésre álló, eddigi ismeretek. A párizsi szeminárium lehetővé tette az eredmények összegzését és egy cselekvési terv kidolgozását.
A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának finanszírozásában, a 652601 számú támogatói szerződés alatt valósul meg
legal notice - copyrights Winetwork @2015