Hírek

Winetwork projekt az eip agrár hírlevélben
Monday 7 September 2015
A WINETWORK projekt leírása az EIP Agrár Hírlevél 2015. júliusi számában
A WINETWORK projekt célja, hogy ösztönözze a borászati ágazat innovatív együttműködéseit. A projekt egy olyan módszertant vezet be, amely korábbi regionális és európai projektek esetében már sikeresnek bizonyult a kereslet-orientált innovációs együttműködések terén. A módszer a hálózatot felépítő ügyvivő szakértők, számos helyi technikai munkacsoport és két európai szintű tudományos kutatócsoport közötti együttműködésen alapul. A résztvevők közreműködésével az összegyűjtött elméleti és gyakorlati tudást egyesítő ún. technikai adatlapok készülnek, melyek a végfelhasználók számára készítendő anyagok alapjául szolgálnak. A kereslet által vezérelt, innovációs tervek alulról-felfelé építkező megközelítéssel kerülnek összeállításra.

A WINETWORK projekt módszerei hét ország tíz régiójában kerülnek bevezetésre, ami az EU bortermelésének 90%-át érinti (Franciaország, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Németország, Magyarország és Horvátország). A hálózat elsődleges célja, az EU jövőbeli szőlőtermesztési potenciálját nagymértékben veszélyeztető betegségek, a Szőlő tőkepusztulása (GTD) és a Szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Flavescence Dorée) elleni küzdelem és védekezés. Mivel az említett betegségek az egész szektor életképességét fenyegetik, megfékezésüket a szőlőtermesztők, kutatók és döntéshozók kiemelt fontosságú feladatnak tekintik. Minthogy számos szőlősgazda innovatív, fenntartható módszerek alkalmazásával kísérletezik a fent említett betegségekkel szemben, igen hasznos lehet ezeknek az újításoknak az összegyűjtése és megosztása a többi európai ország szakembereivel. A projekt során az innovatív gyakorlatok összegzésre, átdolgozásra és átértelmezésre kerülnek, hogy könnyedén elérhetővé váljanak az innovációt támogató szolgáltatók és a szőlősgazdák számára. A projekt tehát átfogó tudásbázist hoz létre a fenntartható szőlőtermesztés területén rendelkezésre álló elméleti és gyakorlati tudás felhasználásával. Emellett megalapoz egy olyan módszertant, amely az összes mezőgazdasági szektor innováció-orientált kutatási tevékenységét előremozdíthatja. A WINETWORK 11 kiemelkedő szakmai felkészültségű partnerből tevődik össze, akik az innovációs folyamat minden láncszemét képviselik, a kutatóktól a gazdálkodókig. A nemzetközi szintű adatok összegyűjtése a technikai közvetítő partnerek feladata, ennek érdekében különböző workshopok és megbeszélések kerülnek megrendezésre, lehetőleg minél több érdekelt fél és gyakorlati szakember részvételével (borászok, csemetekertek, közintézmények dolgozói, stb.). Az ő feladatuk lesz a különböző területeken végzett ún. „pilot” avagy kísérleti tevékenységek végrehajtása is. Mindez magában foglalja a projekt eredményeinek továbbítását a helyi érdekeltek felé (képzési workshopok), egyúttal e kísérleti tevékenységek értékelését is. A WINETWORK projekt az európai Horizon 2020 kutatási keretprogram támogatásával valósul meg, megvalósítási ideje 30 hónap.

További információ: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/network-fight-grapevine-diseases
A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának finanszírozásában, a 652601 számú támogatói szerződés alatt valósul meg
legal notice - copyrights Winetwork @2015