Hírek

2016. január óta a Winetwork projekt tíz ügyvivő szakértője (FA, Facilitator Agent) az általuk képviselt borvidékeken járva szőlőtermesztőket keres fel és interjúkat készít azokról a tapasztalatokról és alkalmazott gyakorlatokról, melyekkel csökkenthető a szőlő tőkepusztulás és az aranyszínű sárgaság fitoplazma hatása.
Az interjúk készítése május végén zárul. Ennek az időszaknak a végeztével regionális és európai szintű kiértékelésre kerül sor, mely során összegzésre kerülnek az említett két betegség kezelésére alkalmazott legjobb gyakorlatok és innovációk, melyeket az ügyvivő szakértők azonosítottak borvidékükön.
Vegyen részt a kérdőív kitöltésében!
A Winetwork projekt célja, hogy a szőlészeti-borászati ágazat lehető legtöbb részvevője számára biztosítson információ-hozzáférést.
Milyen formában legyenek elérhetőek ezek az információk?
Videók, podcastok, képzések, szakmai cikkek…?
Milyen eszközöket részesítenek előnyben a szaktanácsadók? És a szőlőültetvényekben dolgozók?
Segítsen megtalálni a válaszokat ezekre az egyszerű, de döntő fontosságú kérdésekre:
Töltse ki 5 perces kérdőívünket, kattintson a következő linkre!
A "2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve" program nyitókonferenciája 2016. január 29-én a Magyarság Házában került megrendezésre.
A program célja hogy 2016-ban a külhoni magyar fiatalok kiemelt támogatásával hozzájáruljon a gazdaságfejlesztéshez, ezáltal a fiatal vállalkozók szülőföldön maradáshoz és boldoguláshoz.  E célból a program a külhoni magyar fiatal vállalkozókat, valamint a külhoni magyar oktatási intézmények fiataljait vállalkozói készségeik fejlesztésében, vállalkozási ötletük megvalósításában segíti.

A nyitókonferencián bemutatkozott a Magyar Fejlesztési Központ (MFK) is, mely a hazánk számára rendelkezésre álló közvetlen uniós támogatásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos tájékoztató, információs és koordinációs feladatokat ellátó szervezet. Az MFK 2015-ben interjút készített a WINETWORK projekt magyarországi partnerével, az Eszterházy Károly Főiskola Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpontjával, melynek központi témája maga a WINETWORK projekt volt.

Mivel az MFK-t egy interatkív, a központot és legjelentősebb partnereiket egyaránt bemutató előadás megtartására kérték fel, a kérésnek eleget téve Tudásközpontunk is meghívást kapott a rendezvényre.

Az előadást Kiss Antal közvetlen közösségi forrásokkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos Dr. Váczy Kálmán Zoltánnal, az Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont főigazgatójával és Szó Gellért cukrásszal, a "Év tortája 2015" verseny győztesével közösen tartotta meg.

A rövid prezentáció során Dr. Váczy Kálmán Zoltán, aki egyben a WINETWORK egyik tudományos kutatócsoportjának tagja, lehetőséget kapott, hogy mintegy 200 fős közönség előtt ismertethesse a projekt célkitűzéseit, eddigi eredményeit.
A WINETWORK projektről készített interjút a Magyar Fejlesztési Központ Dr. Váczy Kálmán Zoltánnal, az Eszterházy Károly Főiskola Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpontjának főigazgatójával, aki egyúttal a projekt egyik tudományos kutatócsoportjának tagja.
A Magyar Fejlesztési Központ a Magyarország számára rendelkezésre álló közvetlen uniós támogatásból megvalósuló projektekkel kapcsolatos tájékoztató, információs és koordinációs feladatokat lát el. Ennek keretein belül ösztönző céllal, a jó gyakorlatok megismertetésére hozta létre a www.nyeromagyarok.eu weboldalt, ahol az Európai Unió Horizon 2020 kutatási keretprogramjának támogatásával megvalósuló WINETWORK projekt is bemutatásra került.

A 2015 tavaszán megkezdődött közös munkáról és az Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont szerepéről Dr. Váczy Kálmán Zoltán, a projekt magyarországi partnerintézetének főigazgatója beszélt.

A nyeromagyarok.eu weboldalon megjelent interjú ITT olvasható.
A WINETWORK projekt leírása az EIP Agrár Hírlevél 2015. júliusi számában
A WINETWORK projekt célja, hogy ösztönözze a borászati ágazat innovatív együttműködéseit. A projekt egy olyan módszertant vezet be, amely korábbi regionális és európai projektek esetében már sikeresnek bizonyult a kereslet-orientált innovációs együttműködések terén. A módszer a hálózatot felépítő ügyvivő szakértők, számos helyi technikai munkacsoport és két európai szintű tudományos kutatócsoport közötti együttműködésen alapul. A résztvevők közreműködésével az összegyűjtött elméleti és gyakorlati tudást egyesítő ún. technikai adatlapok készülnek, melyek a végfelhasználók számára készítendő anyagok alapjául szolgálnak. A kereslet által vezérelt, innovációs tervek alulról-felfelé építkező megközelítéssel kerülnek összeállításra.

A WINETWORK projekt módszerei hét ország tíz régiójában kerülnek bevezetésre, ami az EU bortermelésének 90%-át érinti (Franciaország, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Németország, Magyarország és Horvátország). A hálózat elsődleges célja, az EU jövőbeli szőlőtermesztési potenciálját nagymértékben veszélyeztető betegségek, a Szőlő tőkepusztulása (GTD) és a Szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Flavescence Dorée) elleni küzdelem és védekezés. Mivel az említett betegségek az egész szektor életképességét fenyegetik, megfékezésüket a szőlőtermesztők, kutatók és döntéshozók kiemelt fontosságú feladatnak tekintik. Minthogy számos szőlősgazda innovatív, fenntartható módszerek alkalmazásával kísérletezik a fent említett betegségekkel szemben, igen hasznos lehet ezeknek az újításoknak az összegyűjtése és megosztása a többi európai ország szakembereivel. A projekt során az innovatív gyakorlatok összegzésre, átdolgozásra és átértelmezésre kerülnek, hogy könnyedén elérhetővé váljanak az innovációt támogató szolgáltatók és a szőlősgazdák számára. A projekt tehát átfogó tudásbázist hoz létre a fenntartható szőlőtermesztés területén rendelkezésre álló elméleti és gyakorlati tudás felhasználásával. Emellett megalapoz egy olyan módszertant, amely az összes mezőgazdasági szektor innováció-orientált kutatási tevékenységét előremozdíthatja. A WINETWORK 11 kiemelkedő szakmai felkészültségű partnerből tevődik össze, akik az innovációs folyamat minden láncszemét képviselik, a kutatóktól a gazdálkodókig. A nemzetközi szintű adatok összegyűjtése a technikai közvetítő partnerek feladata, ennek érdekében különböző workshopok és megbeszélések kerülnek megrendezésre, lehetőleg minél több érdekelt fél és gyakorlati szakember részvételével (borászok, csemetekertek, közintézmények dolgozói, stb.). Az ő feladatuk lesz a különböző területeken végzett ún. „pilot” avagy kísérleti tevékenységek végrehajtása is. Mindez magában foglalja a projekt eredményeinek továbbítását a helyi érdekeltek felé (képzési workshopok), egyúttal e kísérleti tevékenységek értékelését is. A WINETWORK projekt az európai Horizon 2020 kutatási keretprogram támogatásával valósul meg, megvalósítási ideje 30 hónap.

További információ: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/network-fight-grapevine-diseases
Nemzeti terv a szőlőültetvények hanyatlása elleni küzdelemről
Francia szőlészeti és borászati szakmaközi szervezetek nemzeti terv létrehozását kezdeményezték, melynek célja a szőlőültetvények hanyatlása elleni küzdelem. A terv kivitelezése két szakaszból áll: az első egy kritikus, „leltárkészítési” szakasz, mely lehetővé teszi az ismeretek aktuális állapotának áttekintését és a jövőbeli kutatási irányvonalak meghatározását. A második szakasz a kutatási programterv kidolgozását és a közös szervezeti felépítés kifejlesztését foglalja magában, emellett rövidtávú szakmai ajánlásokat fogalmaz meg. Tekintettel a téma fontosságára, a szakmai csoport a lehető legnagyobb arányban törekszik megosztani a módszert, föderatív és mobilizációs irányokat meghatározva.

Párizsban, július 22-én zajlott le a CNIV által szervezett szakmai szeminárium, melynek témája a szőlőültetvények hanyatlása volt. Áttekintésre kerültek a szőlőültetvények franciaországi hanyatlásáról rendelkezésre álló, eddigi ismeretek. A párizsi szeminárium lehetővé tette az eredmények összegzését és egy cselekvési terv kidolgozását.

Események

2016. február 15-16. között kerül megrendezésre a szakmai versenyt és konferenciát egyaránt magában foglaló "Eszterházy Károly Szőlészeti Borászati Napok" Egerben.
Az első napon szakmai verseny várja a középiskolásokat, ahol a diákok a szőlészeti és borászati területen szerzett elméleti és gyakorlati tudásukat, tapasztalataikat mérhetik össze.

A rendezvény a második napon szakmai konferenciával folytatódik, ahol a szőlészeti és borászati kutatásban és felsőoktatásban dolgozó oktatók, kutatók és szakemberek előadásait hallhatja a közönség.

A programban két, a WINETWORK projekttel kapcsolatos előadás is helyet kap: Dr. Váczy Kálmán Zoltán, az Eszterházy Károly Főiskola Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpontjának főigazgatója, a WINETWORK projekt tudományos kutatócsoportjának tagja a szőlőtermesztés fenntarthatóságát célzó nemzetközi együttműködésekről, a WINETWORK projektről és a COST programról tart prezentációt; Burghardt Natasa, a Tudásközpont munkatársa, a WINETWORK projekt magyarországi ügyvivő szakértője pedig a szőlő tőkebetegségei által okozott kár csökkentésére irányuló törekvéseket ismerteti.

A konferencia borbemutatóval zárul, a bemutatóhoz a borokat a Bükki, Mátrai, Tokaji és az Egri borvidék termelői biztosítják.

A szakmai verseny és konferencia programja megtekinthető az Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont weboldalán:
Eszterházy Károly Szőlészeti Borászati Napok Eger - Program
November 10.
November 10-én a portugáliai Douro völgyének szívében, Peso da Régua városában kerül megrendezésre a WINETWORK projekt első tematikus szemináriuma, melynek középpontjában a Szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Flavescence dorée) és a Szőlő tőkepusztulása áll. Az ADVID (www.advid.pt) szervezésében megvalósuló szakmai szeminárium célja a két betegséggel kapcsolatos tudástranszfer előmozdítása, illetve a szőlészeti-borászati szektor kutatói és gyakorlati szakemberi közötti együttműködés ösztönzése.

A szakmai szeminárium programja itt érhető el: http://www.advid.pt/imagens/agenda/Program_10_Nov.pdf
2015. november 24-27.
Brüsszelben november 24. és 27. között rendezik meg a H2020 információs hetet, melynek témája a „Társadalmi Kihívások 2” 2016/2017-es évi munkaprogramja. Tudjon meg többet az új Horizon 2020 2016/2017-es „Társadalmi Kihívások 2” munkaprogramjának témaköreiről: élelmiszer-biztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdészet, hidroszféra-kutatás és biogazdálkodás. Ezen kívül november 24-én megrendezésre kerül egy workshop a több résztvevős megközelítésről és a tematikus hálózatokról. 25-én információs nap kerül megszervezésre, a 26-dikai esemény célja pedig a konzorciumi tagok képzésének megkönnyítése, és a lehetséges partnerek felkutatása.

További információ: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017
A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának finanszírozásában, a 652601 számú támogatói szerződés alatt valósul meg
legal notice - copyrights Winetwork @2015