A projekt módszertana a FEUGA által 2006 és 2013 között a WINETECH és WINETECH PLUS projektek során alkalmazott, korábbi európai projektek alapján kifejlesztett és tesztelt innováció-orientált kutatási módszeren alapszik. A WINETWORK projekt átfogó célkitűzése, hogy közelebb hozza egymáshoz a kutatást és az innovációt egy tematikus hálózat létrehozásán keresztül, mely korábbi projektek tapasztalata alapján előmozdítja a bortermelő szektor által használt interaktív, innováció szemléletű kutatási ökoszisztéma létrejöttét.

A projekt egy olyan sztenderd módszert alkalmaz, mely felgyorsítja az elmélet-orientált kutatás átalakulását innováció szemléletűvé, mely a végfelhasználók igényeit veszi alapul. Ez a szemléletváltozás hozzájárul ahhoz, hogy a szektor különböző résztvevőinek tudását és tapasztalatát összegyűjtse, majd az interaktív tudást közösen megalkossa és a termelők között széles körben elterjessze.

a) Célok: A WINETWORK projekt négy fő célkitűzése:

Kifejleszteni a létrehozni kívánt tudásbázis közös megalkotására alkalmas, európai léptékű ökoszisztémát A WINETWORK projekt célja egy a többszereplős együttműködések megerősítését szolgáló, korábbi tapasztalatokon alapuló, innovatív módszer kifejlesztése. E módszernek köszönhetően feljegyzésre kerülnek a rendelkezésre álló ismeretek és a tudományos kutatáson túlmutató innovatív módszerek, majd az összegyűjtött tudásanyag szintézisét követően a "jó gyakorlatok" és a kutatási eredmények széles körben elterjesztésre kerülnek a gyakorlati szakemberek és a kutatók között.
Serkenteni az információáramlást és létrehozni a Szőlő tőkepusztulásról  (GTD) és a Szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmáról (FD) szóló tudásbázist A projekt javítani hivatott az információcserét és a tudástranszfert a kutatók és a bortermelők között a két szőlőbetegség elleni küzdelemben, serkentve az információ áramlását és a tapasztalatok kicserélését a betegségek által érintett különböző európai régiók között. A rendelkezésre álló elméleti és gyakorlati ismeretekből egy olyan átfogó tudásbázis jön létre, mely mind az innovációs támogató szolgálatok, mind a végfelhasználók számára hozzáférhető anyagokat eredményez.
Emelni a szőlészeti ágazatban dolgozók szakértelemének szintjét és fejleszteni a rendelkezésükre álló oktatási anyagokat A WINETWORK projekt lehetővé teszi a tudásbázis felhasználásával olyan ismertető anyagok létrehozását, amelyek a bortermelők, az agrárszektor, a szaktanácsadó- és az innovációt támogató szolgálatok továbbképzésére szolgálnak. Képzési programok kerülnek kidolgozásra és megvalósításra. A projekt célja továbbá meghatározni a tudás terjesztésének és átadásának a leghatékonyabb módját.
Kifejleszteni egy kutatási és innovációs tervet az európai bortermelés hatékonyságának és fenntarthatóságának növelésére További törekvés egy pontosabban célzott és szélesebb körben hozzáférhető kutatási terv létrehozása az innováció-orientált kutatásban.

b) A projekt

Schema project
A WINETWORK projekt egy korábban más projekteknél alkalmazott módszert követ. A hálózat létrehozásának első lépése a szakmai ügyvivők (FA) szervezetének kialakítása, majd a technikai munkacsoportok felállítása és két európai szintű tudományos kutatócsoport létrehozása. Megalakul 10 egymással szorosan együttműködő technikai munkacsoport, minden régióból egy. Ezek a munkacsoportok szakemberekből, támogatói csoportokból, bortermelőkből és a szakmai ügyvivőből épülnek fel. A tudományos kutatócsoport két alcsoportból tevődik össze, az egyik témája a Szőlő tőkepusztulása (GTD), a másiké a Szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (FD). A résztvevő kutatók Európa minden olyan országát képviselik, ahol a két szőlőbetegséggel kapcsolatos vizsgálatok folynak.

Amint e két kutatócsoport létrejött és az általuk közvetített ismereteket összegyűjtik és elemzik, a létrejött tudásanyagot egységbe foglalják, majd a régió összes résztvevőjének közreműködésével meghatározzák, melyek a projekt szempontjából legrelevánsabb információk. Ezekután az összegyűjtött elméleti és gyakorlati ismereteket felhasználva interaktív oktatási anyagokat készítenek az innovációt támogató szolgáltatók és a bortermelők részére.
Ezt a tudásbázist oktató videók, technikai adatlapok, szórólapok, hírlevelek és publikációk alkotják. A technikai munkacsoportok, a tudományos kutatócsoportok és az európai bortermelők együttműködése lehetővé teszi, hogy közösen határozzák meg a valós igényeken alapuló, további innováció-orientált kutatási irányokat és terveket. Mindez hozzájárul a projekt eredményeinek disszeminációjáthoz (népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez) és hasznosításához. Hogy biztosítsák a projekt sikerességét, egy európai és 10 regionális disszeminációs tervet határoznak meg. A gyakorlati szakemberek, szaktanácsadók és innovációs támogatói szolgáltatók az erre a célra szervezett disszeminációs eseményeken ismerkedhetnek meg közelebbről a létrejövő tudásbázis tartalmával.Végül a résztvevő partnerek megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a projekt eredményeit és tapasztalatait más mezőgazdasági ágazatok területén is hasznosítsák.

c) Várható eredmények

A WINETWORK projekt egy olyan módszertant dolgoz ki, mely az összes mezőgazdasági szektort támogatja az innovációs szemléletű kutatás megvalósításában.Mivel a szőlészeti-borászati szektorban ez az első ilyen jellegű kezdeményezés, a projekt sajátos hatást gyakorol a szőlő növényvédelmére.A projekt hatása európai szinten is jelentős.
Fejlettebb információáramlás és tudástranszfer az elméleti és a gyakorlati szakemberek között
Fokozott információcsere az európai régiók között az innovatív kérdésekben
Átfogó tudásbázis sikeres felépítése a rendelkezésre álló elméleti és gyakorlati ismeretekből
Meghatározott témát érintő innovatív ismeretek összegyűjtése, az elfogadottság mértékének emelése a felhasználók körében, az eredmények széleskörű disszeminációja a mezőgazdaság versenyképességének és fenntarthatóságának növelése érdekében.
A végfelhasználók számára könnyen hozzáférhető és hosszútávon elérhető anyagok létrehozása, ami egyúttal hozzájárul az innovációs szemléletű kutatásban és több résztvevős projektekben kidolgozandó későbbi kutatási tervek pontosabb célzásához és szélesebb körben történő megosztásához.
Készségfejlesztés, továbbá az innovációs megközelítések és egyéb meghatározott témakörök területén rendelkezésre álló oktatási anyagok fejlesztése.
A „Mezőgazdasági termelékenységért és fenntarthatóságért” létrejött Európai Innovációs Partnerség (EIP) támogatása (What's all about?)
A szőlészeti-borászati ágazat gazdaságára gyakorolt hatások: az ún. "jó gyakorlatoknak" a projekt keretein belül megvalósuló disszeminációja mérsékli a két betegség hatását a már fertőzött szőlőültetvényeken, és csökkenti a további terjedésüket.
A tudományos közösségekre gyakorolt hatások: a Szőlő tőkepusztulása (GTD) és a Szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (FD) elleni védelmet célzó új javaslatok kidolgozása és továbbfejlesztése.Letöltés prezentáción brosúra
winetwork_leaflet_HU.pdf
A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának finanszírozásában, a 652601 számú támogatói szerződés alatt valósul meg
legal notice - copyrights Winetwork @2015